ProWonen zorgt voor betaalbare en beschikbare woningen

Beschikbare woningen
Het hebben van voldoende beschikbare en betaalbare woningen voor onze klanten is een belangrijk speerpunt voor ProWonen. In 2017 hebben we daarom gezorgd dat het aantal huurwoningen gelijk is gebleven. Er is wel een verschuiving in het soort woning. Zo is aantal gezinswoningen iets gestegen, het aantal kleine woningen met één slaapkamer afgenomen en het aantal levensloopgeschikte woningen (waar alle belangrijke vertrekken zonder traplopen te bereiken zijn) is gelijk gebleven.
 
Wachttijden
In 2020 willen we dat de zoektijd naar een woning die verloot wordt of aangeboden wordt met Direct Wonen of Zoekgericht minder dan 12 maanden is. Met een huidige 5,5 maand zitten we daar al ruim onder. De gemiddelde inschrijftijd bij het aanbodmodel moet minder dan drie jaar worden. Dat halen we nu nog niet: een woningzoekende deed  er in 2017 4,5 jaar over om een woning in het aanbodmodel te krijgen.
 
Betaalbare woningen
Woningen moeten ook betaalbaar zijn. Het gaat hierbij niet alleen om de huurprijs, maar ook om de energie- en andere woonlasten. We zien dat steeds meer van onze klanten een laag inkomen hebben. Uit onderzoek blijkt dat alleenstaanden, jongeren tot 25 jaar en ouderen vanaf 65 jaar relatief het grootste deel van hun inkomen uitgeven aan huur, energielasten en eigen bijdragen in onder meer de zorg. De betaalbaarheid van het wonen staat dus stevig onder druk. Daarom werken wij er aan om 95% van onze nieuwe klanten die recht hebben op huurtoeslag een passende woning toe te wijzen. In 2017 hebben we 96,8% van de bewoners met recht op huurtoeslag passend gehuisvest. De gemiddelde huurprijs van een woning is € 507,-.
 
In 2017 hebben we doelstellingen aangepast
Omdat we zagen dat de slaagkansen van huurders met recht op huurtoeslag in sommige woonplaatsen minder werden, hebben we in 2017 een doelstelling aangepast: in plaats van 66% moet minimaal 70% van onze woningen een streefhuur hebben tot € 592. In 2017 haalden we 2% meer. Ook werd de doelstelling dat minimaal 3% van onze woningen een streefhuur heeft tot € 414 gehaald (4%). En in plaats van minimaal 80% had in 2017 87% van de woningen een streefhuur van maximaal € 635.