Samen Bergopwaarts

Na ruim 12 jaar is er een eind gekomen aan de werkzaamheden in wijk De Berg in Neede.

In 2006 werden de ingrijpende plannen van sloop, renovatie en nieuwbouw bekend gemaakt aan de bewoners. In totaal werden 124 woningen gesloopt. Daar kwamen 84 nieuwe woningen voor terug. 142 woningen kregen groot onderhoud. Daarnaast is er aan leefbaarheid gedacht. Zo is er een gezamenlijke moestuin voor de buurt gekomen, zijn er speelvoorzieningen gebouwd en is er een zelfstandige wijkraad gevormd. Gemeente Berkelland heeft de openbare inrichting van de wijk vernieuwd. Samen met bewoners is de wijk compleet vernieuwd. Over deze wijkvernieuwing is een documentaire gemaakt.