Uitkomst enquête Samen op Harreveld

Bent u benieuwd naar de uitkomsten van de enquête van het project Samen op Harreveld? Woon u nu prettig, wilt u verhuizen of misschien uw woning aanpassen? Bent u benieuwd of meer inwoners de wensen hebben die u heeft? En welke uitdagingen staat Harreveld voor op het gebied van wonen?

We willen er voor zorgen dat iedereen goed kan wonen in Harreveld, nu én in de toekomst! Hiervoor is in juni een woonwensen onderzoek gehouden onder alle inwoners van Harreveld. Alle inwoners boven de 18 hebben een uitnodigingsbrief gekregen om de woonwensen enquête in te vullen. Met inwoners met verhuis- of verbouwwensen op korte termijn zijn verdiepende gesprekken gevoerd. ProWonen werkt hiervoor samen met de inwoners van Harreveld, de gemeente Oost Gelre en onderzoeksbureau KAW aan het project Samen op Harreveld.
 
Dinsdag 16 oktober zullen we de uitkomsten van deze enquête, aangevuld met de uitkomsten van de gesprekken en andere data met u delen. De uitkomsten leidden tot een aantal uitdagingen voor het dorp Harreveld. Deze worden met ons gedeeld door het onderzoeksbureau KAW.
 
We hopen dat alle inwoners naar dorpshuis ’t Kempken komen om de uitkomsten te horen en mee te denken over de toekomst van Harreveld. Hoe gaan we de uitdagingen aanpakken? Wat kunnen we gezamenlijk doen om te zorgen dat iedereen goed kan wonen in Harreveld?
 
Dorpsbijeenkomst Samen op Harreveld
Datum: 16 oktober 2018
Locatie: dorpshuis ’t Kempken
Tijd: 20:00-21:30
 
U bent van harte uitgenodigd!