Klokkenluidersregeling

Deze Klokkenluidersregeling is in het Managementteam overleg van 21 oktober 2021 besproken. Vervolgens heeft de Ondernemingsraad op 12 november 2021 hiermee ingestemd en daarna heeft de Raad van Commissarissen haar goedkeuring gegeven in de vergadering van 14 december 2021.  

Klokkenluidersregeling