Dahliastraat en Zinniastraat Zelhem

Aan de Dahlia- en Zinniastraat moeten 54 woningen in groot onderhoud krijgen. In eerste instantie was het de bedoeling om hier in 2018 mee te starten. Maar uit de inventarisatie van alle woningen bleek heel duidelijk dat er ingrijpend onderhoud moet plaats vinden. Ook vanuit de verduurzaming (energiezuinig maken) van de woningen zijn er nieuwe inzichten en gaat dit veel verder dan ons reguliere onderhoud. Dat heeft tot gevolg gehad dat we een behoorlijke pas op de plaats hebben gemaakt om een goed en gedegen plan te maken. 

Pilot Blokje Om
Omdat er een flinke investering nodig is om de woningen te verduurzamen en geschikt te maken aan de eisen van deze tijd, hebben we gekozen voor de pilot "Blokje Om" van de firma Dura Vermeer uit Hengelo. We gaan deze pilot uitvoeren bij de woningen Dahliastraat 1 tot en met 11. Deze zes woningen worden gesloopt en in circa 20 werkdagen staan er zes nieuwe woningen op de bestaande fundering. De bewoners hebben in februari de sloopboodschap van ons gekregen. Drie bewoners hebben er voor gekozen om definitief elders te gaan wonen. De overige drie bewoners keren terug naar de nieuw te bouwen woning. In november ontvangen zij de sleutel van hun nieuwe bijna energieneutrale en gasloze woning. De sloop van de zes woningen start op  12 oktober.  


Bewonerscommissie
Voor dit project is een bewonerscommissie samengesteld, bestaande uit huurders en een lid van de huurdersvereniging. De leden van de bewonerscommissie zijn de ogen en oren van de buurt. Als bewoners zitten zij midden in het groot onderhoudsproject. De bewonerscommissie komt op voor de belangen van de buurt.