Haaksbergseweg Neede

Inloopbijeenkomst op maandag 18 maart 2019

Op maandag 18 maart is er een inloopbijeenkomst tussen 19.00 en 20.30 uur bij Grand cafe De Hofmaat aan de Hofmaat 4 in Neede. U kunt binnenlopen wanneer het u uitkomt, er is geen vast programma. Bij de diverse presentatieborden krijgt u meer informatie over de nieuwbouw. Daarnaast zijn er medewerkers van ProWonen aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Reageren vanaf 19 maart via Thuis in de Achterhoek
Op dinsdag 19 maart komen de woningen te staan op Thuis in de Achterhoek en kunt u reageren. In de week van 25 maart ontvangen de mensen die een woning krijgen toegewezen van ons bericht. Wilt u reageren? Zorg dan dat uw inschrijving bij  www.thuisindeachterhoek.nl volledig is. 


Eerste gasloze woningen in Berkelland
De gemeente Berkelland heeft de primeur: wooncorporatie ProWonen bouwt voor het eerst gasloze woningen, in Neede.

Energieneutraal en gasloos
Aan de Haaksbergseweg komen 22 gasloze woningen die ook nog eens bijna energieneutraal zijn; zes levensloopgeschikte woningen waarbij alle belangrijke vertrekken zonder traplopen te bereiken zijn en zestien gezinswoningen. Vanaf dit jaar ontwikkelen we nieuwe woningen volgens de Bijna Energie Neutrale Gebouwen-normering, terwijl dat eigenlijk pas vanaf 2020 moet. In 2050 moeten woningen CO2-neutraal zijn.

Juiste woningen op de juiste plek
Deze nieuwe woningen zijn niet alleen duurzaam in gebruik, maar ook toekomstbestendig. Het zijn de juiste woningen op de juiste plaats én voor de juiste doelgroep. De duplexwoningen die eerder aan de Haaksbergseweg stonden voldeden niet meer aan de wensen van toekomstige huurders en er waren al teveel kleine woningen in Neede. Deze locatie wordt dus herontwikkeld. We vervangen woningen die niet geschikt zijn voor de plaats of de doelgroep.

Perfecte inbreidingslocatie
We hebben eerst afgewacht hoe de marktsituatie in Neede na het gereedkomen van het wijkplan De Berg zou zijn. Het blijkt dat er nog behoefte is aan huurwoningen dichtbij het centrum. 

De omwonenden
Op 26 februari kregen omwonenden de beelden van de nieuwe woningen te zien en  hebben heel positief gereageerd. Zij hebben lang moeten wachten op nieuws, omdat we eerst de ontwikkelingen op de woningmarkt in Neede moesten afwachten nadat het wijkplan De Berg klaar was. Bovendien moeten we in tijd van krimp zuinig omgaan met de plekken die er zijn.

Het plan in het kort
• 16 gezinswoningen aan de Haaksbergseweg (4 blokken van 4 woningen);
• 6 levensloopgeschikte woningen aan de Braak (2 blokken van 3 woningen);
• Start: 2019

Gezinswoningen aan de Haaksbergseweg
Levenloopgeschikte woningen aan de Braak
De woningen van bovenaf gezien