Magnoliaweg (De Zonnekamp) Zelhem

Woonzorgcentrum De Zonnekamp (eigendom Markenheem) en de aangrenzende 46 (aanleun)woningen aan de Magnoliaweg 6 t/m 98 (eigendom ProWonen) zijn al jarenlang met elkaar verbonden. Beide complexen voldoen niet meer aan de (zorg)eisen van deze tijd. Het huidige woonzorgcentrum en de (aanleun)woningen maken daarom plaats voor een nieuw woonzorgcentrum en nieuwe ruimere woningen. Alle appartementen zijn inmiddels aangeboden en verhuurd. 

Markenheem en ProWonen werken samen om de nieuwbouw goed op elkaar af te stemmen. Hierdoor ontstaat er een plek waar mensen lang kunnen blijven wonen en waar wanneer nodig zorg, ondersteuning en activiteiten voor handen zijn.

Sloop in twee fases
De 46 (aanleun)woningen aan de Magnoliaweg, die aan De Zonnekamp grenzen, slopen we in twee fases. We hebben inmiddels veertien woningen gesloopt. De overige 32 woningen slopen we rond 2019-2020.

Nieuwbouw
Kormelink uit Rietmolen is in november 2017 gestart met de nieuwbouw aan de Magnoliaweg. Hier bouwen we 22 levensloopgeschikte appartementen. Levensloopgeschikt wil zeggen dat alle belangrijke vertrekken (woonkamer, bad- en slaapkamer) zonder traplopen te bereiken zijn. We bouwen eerst de appartementen. Daarna slopen we de 32 woningen. Op die manier kan een deel van de bewoners aan de Magnoliaweg blijven wonen. Ook de druk op de Zelhemse woningmarkt wordt daarmee niet onnodig hoog.