Molenplan Vorden

We zijn begonnen met de voorbereidingen van het Molenplan voor het uitvoeren van groot onderhoud aan 120 woningen aan de Berend van Hackfortweg, Dr C. Lulofsweg, Storm van 's Gravensandestraat, Gr van Limburg Stirumstraat, Hendrik van Bramerenstraat, Van Heeckerenstraat, Hertog van Gelreweg en Hoetinkhof. Het accent van het onderhoud ligt op het beter isoleren en energiezuiniger maken van de woningen.

Om het project goed voor te bereiden en om tot een goed plan te komen, hebben de klantadviseur en toezichthouder van ProWonen inmiddels een aantal bewoners thuis bezocht voor een technische inventarisatie. Met deze inventarisatie krijgen wij een goed beeld van de verschillende woningtypen. Zodra de voorbereidingen zijn afgerond, nodigt ProWonen de bewoners uit voor een informatiebijeenkomst.

De uitvoering van de werkzaamheden wordt verspreid over 2018 en 2019.