Nieuwbouw terrein De Bundeling Ruurlo

Tijd voor vernieuwing
De Bundeling is aan vervanging toe. Renoveren was geen optie, omdat de bestaande kamers te klein waren voor de huidige en toekomstige bewoners. Daarom is de Bundeling verschoven naar de Schoven. En op het vrijgekomen terrein komen 25 laagbouw woningen. De laatste 15 worden nu gerealiseerd en in het najaar van 2021 opgeleverd.

Brochure nieuwbouw 't Rikkelder 
De laatste woningen van de laagbouw staan van 14 december 12.00 uur tot en met 19 december 12.00 uur op www.thuisindeachterhoek.nl. Heeft u belangstelling, dan kunt u via die site reageren op een van de woningen. Wilt u meer informatie over de woningen? Klik dan hier voor de brochure. 

Sloop, renovatie en nieuwbouw
De Bundeling is gesloopt. Op de plek waar het Voorhuis stond, zijn 5 gelijkvloerse woningen gebouwd, die eerst nog dienst doen als ontmoetingsruimte en 5 laagbouwwoningen voor de reguliere verhuur. Inmiddels zijn we gestart met de bouw van de laatste 15 gelijkvloerse laagbouwwoningen. Een deel van deze 25 gelijkvloerse woningen worden rechtstreeks verhuurd aan clienten van Sensire.