Nyssinckkampstraat, Molenstraat en Poelsweg

We zijn begonnen met de voorbereidingen voor het renovatieproject aan de woningen Nyssinckkampstraat
12 t/m 24 en 28 t/m 32, Nyssinckkampstraat 34 en 36, Molenstraat 2 en 4 en Poelsweg 39 t/m 45. Om het project goed voor te bereiden en om tot een goed plan te komen, zijn alle bewoners thuis bezocht voor een technische inventarisatie.

Het project is opgedeeld in twee delen, omdat er twee typen woningen zijn:
Type A zijn de woningen aan Nyssinckkampstraat 12 t/m 24 en 28 t/m 32
Type B zijn de woningen aan Nyssinckkampstraat 34 en 36, Molenstraat 2 en 4 en Poelsweg 39 t/m 45Het accent van het onderhoud ligt op het beter isoleren en energiezuiniger maken van de woningen. Zodra de voorbereidingen zijn afgerond, ontvangen de bewoners een brochure met informatie over de werkzaamheden. Het is de bedoeling dat wij eind 2020 starten met het onderhoud en dat de werkzaamheden doorlopen tot begin 2021.