Oranjewijk Zelhem

Sloop en vervangende nieuwbouw
- Pr Beatrixstraat 26 t/m 40 en 87 t/m 93 (sloop fase 1)
- Pr Margrietstraat 3 en 5 (sloop fase 2)
- Pr. Marijkestraat 1 t/m 27 en 10 t/m 16 (sloop fase 2)

In 2019 hebben de bewoners van deze adressen de ingrijpende boodschap gekregen dat we hun woning gaan slopen. We hebben hiervoor gekozen omdat de  plattegrond niet voldoet en het huidige energieverbruik hoog is. Daarnaast is het niet mogelijk om de woningen op een goede manier te verduurzamen. 

Sloopdatum
De sloop vindt plaats in twee fases. Dit om de druk op de woningzoekendenmarkt in Zelhem zo min mogelijk te belasten. De woningen aan de Pr Beatrixstraat vallen in sloop fase 1 (sloop medio september 2021). De woningen aan de Pr Marijkestraat en Margrietstraat vallen in sloop fase 2 (sloop medio september 2022).

Hoe ziet de bestemmingsplanprocedure er uit?
Voor het wijzigen van het bestemmingsplan is het nog niet nodig om exact te weten hoe de woning er uit komt te zien. De plek van het bebouwde oppervlak en de goot- en nokhoogte is daarvoor voldoende. Op basis van de bijgevoegde situatietekening bereiden we de bestemmingsplanwijziging voor. De belangrijkste wijziging ten opzichte van het huidige bestemmingsplan is dat er nu staat dat er alleen twee-onder-een-kap woningen gebouwd mogen worden (behalve bij Pr. Marijkestraat 17 t/m 27). In het nieuwe bestemmingsplan moeten ook langere rijtjes mogelijk worden. Daarnaast wordt het bouwvlak waarop gebouwd mag worden op twee punten aan de Prinses Marijkestraat iets vergroot, omdat op die plek de woningen iets dieper zijn dan de huidige woningen. Goot en nokhoogtes blijven gelijk aan de huidige bestemmingsplanregels.

Vóór 1 oktober zal het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeente in procedure worden gebracht. Deze procedure wordt door de gemeente verzorgd en duurt bijna een jaar. Daarna kan de bouwvergunning worden aangevraagd. De bouwvergunning wordt niet eerder dan in het najaar van 2022 afgegeven.

Wat wordt er teruggebouwd?
Op dit moment wordt er gewerkt aan het ontwerp van de woningen. Op onderstaande situatietekening kunt u zien hoe de indeling is geworden. In deze opzet worden er dertien eengezinswoningen en vijfentwintig nultrede woningen teruggebouwd. 

Situatietekening Oranjewijk

25 nultrede woningen
Dit zijn woningen met alle voorzieningen op de begane grond en een tweede slaapkamer op de verdieping. Ze worden gebouwd in blokjes van vijf woningen (gele blokken).

13 eengezinswoningen
Deze woningen worden in blokken van 1 keer drie en 2 keer vijf gebouwd. Het zijn gezinswoningen met een woonkamer en keuken op de begane grond, twee slaapkamers op de verdieping en een derde op de zolder (oranje blokken).