De Beuk en De Els Neede

Op  8 november 2014 hebben we de bewoners van de appartementen in De Beuk en De Els geïnformeerd over de sloop van hun woning.

De voormalige aanleunwoningen in De Beuk zijn al gesloopt. Inmiddels is er ook gestart met de sloop van De Els. Met de gemeente Berkelland wordt besproken of er een nieuwe invulling op deze locatie gewenst is.

Vraag naar woningen met één slaapkamer neemt af
ProWonen ziet dat er een te groot aanbod in Eibergen en Neede is aan huurwoningen met één slaapkamer. Het aantal reacties hierop is gering en het aantal weigeringen groot. Hierdoor is de verhuurbaarheid van woningen met één slaapkamer al langere tijd niet goed, waardoor ProWonen leegstand verwacht. Om vraag en aanbod in het woningbezit van ProWonen in balans te brengen in Eibergen en Neede en structurele leegstand te voorkomen, grijpt ProWonen de komende jaren zorgvuldig in zoals met dit project in Neede.