Terrein De Bundeling Ruurlo

Tijd voor vernieuwing
Het pand van De Bundeling is aan vervanging toe. Renoveren is geen optie, omdat de bestaande kamers te klein zijn voor de huidige en toekomstige bewoners. Dat én het feit dat mensen steeds langer thuis blijven wonen, heeft uiteindelijk geleid tot het plan om de Bundeling min of meer te verschuiven naar de Schoven. De Bundeling wordt in 2021 gesloopt. De bewoners van De Bundeling verhuizen uiterlijk eind 2020 naar De Schoven. Om die reden is een "verhuurpauze" vastgesteld voor woningen in Het Voorhuis en De Schoven.

Achter de schermen zijn we samen met Sensire druk bezig met het uitwerken van alle plannen voor het onderhoud aan de Schoven de bouw van nieuwe woningen en hoe het hele terrein van De Bundeling er uit gaat zien. Klik op de foto en lees het artikel; hierin staat wat de plannen zijn!