Terrein De Bundeling Ruurlo

De Bundeling wordt in 2021 gesloopt. Het voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. De bewoners van De Bundeling verhuizen uiterlijk eind 2020 naar De Schoven. Om die reden is een "verhuurpauze" vastgesteld voor woningen in Het Voorhuis en De Schoven.

Achter de schermen zijn we samen met Sensire druk bezig met het uitwerken van alle plannen voor het onderhoud aan de Schoven, de toekomst van het Voorhuis en hoe het hele terrein van De Bundeling er uit gaat zien.

Het Voorhuis en De Schoven
Zoals afgesproken horen de bewoners van het Voorhuis in het najaar van 2017 wat we met deze woningen gaan doen. De bewoners zijn inmiddels uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. De verwachte startdatum voor de renovatie van De Schoven is in 2018.