U bevindt zich op dit moment op de vertaalde site van Pro Wonen. Klik op 'Sluit' om deze weergave te sluiten.

Denk mee!

Welke ideeën heeft u voor het nieuwe wonen op voormalig waterzuiveringsterrein in Borculo?
Bouwt u mee aan een groene, bijzondere woonwijk in Borculo? Een wijk in een duurzame omgeving waar we goed wonen en leven combineren met zorg en omkijken naar elkaar? En waar iedereen welkom is en waar mensen zich plezierig, veilig en gezien voelen? De gemeente Berkelland, ProWonen, Careaz en Waterschap Rijn en IJssel willen graag samen met u kijken of het voormalig waterzuiveringsterrein in Borculo hier een geschikte plek voor is. 

Natuurlijk voor iedereen!
We willen weten wat u in een nieuwe, natuurlijke woonwijk belangrijk vindt en waar u enthousiast van wordt. Inwoners, lokale en maatschappelijke ondernemers, buurtverenigingen, zorgaanbieders, onderwijs en alle andere Berkellanders zijn van harte welkom op 24 februari.

Meld u zich daarom snel aan voor de online schrijfsessie!
U bent welkom om op 24 februari in een interactieve online schrijfsessie van een uur mee te denken over deze nieuwe wijk. Tijdens deze bijeenkomst geven we kort een toelichting op onze ideeën, maar zijn we vooral benieuwd naar uw suggesties en adviezen. Deze kunt u in de bijeenkomst, schrijvend, met ons delen via de chat.  De uitkomsten hiervan vormen een belangrijke inbreng voor het haalbaarheids¬plan dat we dit jaar willen afronden. Dit plan geeft antwoord op de vragen of we kunnen bouwen, hoe en wat er kan worden gebouwd en voor wie. Ook worden de oplossingen aangedragen voor de meerwaarde van wijk: meer aandacht voor gezondheid in een groene omgeving waar we omkijken naar elkaar.

Aanmelden is eenvoudig
Op 24 februari houden we vier sessies van elk een uur. Iedere sessie heeft plek voor 25 deelnemers. Stuur een mail naar natuurlijkwonen@gemeenteberkelland.nl en vermeld bij welke sessie u aanwezig wilt zijn:

  • bedrijven en organisaties kunnen zich aanmelden voor de sessie van 15.00 tot 16.00 uur OF voor de sessie van 18.30 tot 19.30 uur.
  • inwoners kunnen zich aanmelden voor de sessie van 16.30 tot 17.30 uur OF voor de sessie van 20.00 tot 21.00 uur.
Wanneer u bij de deelnemers hoort, ontvangt u per mail een link naar een Microsoft Teams vergadering en informatie over de intenties van de vier organisaties. Doe het snel en in ieder geval voor 17 februari, want VOL = VOL!

Waarom bouwen we samen aan een nieuwe wijk?
De vraag naar woningen is in Berkelland groot en divers. Het aantal ouderen groeit en het aantal huishoudens neemt nog steeds toe. Er zijn meer passende koop- en huurwoningen nodig voor senioren, starters en gezinnen. Mee kunnen doen en erbij horen is net zo belangrijk. Daarom is het belangrijk dat deze wijk meer biedt dan de juiste woningen. En dat meer maken we met elkaar! 

Meer aandacht voor gezondheid
Vanwege de toenemende vergrijzing en de afname van het aantal zorgmedewerkers, moeten we met elkaar tot een andere aanpak komen. Aandacht voor gezondheid is erg belangrijk, zodat mensen vitaler oud worden. De meeste mensen willen::
  • de eigen manier van leven behouden;
  • wonen in een geschikte en veilige woning en woonomgeving;
  • de mogelijkheid hebben anderen te ontmoeten, mee te kunnen doen en hier plezier uit te halen;
  • hulp kunnen  inschakelen als het zelf niet meer lukt, bijvoorbeeld met de schoonmaak, de was of kleine klussen;
  • zorg krijgen die past bij de persoonlijke behoefte.

In een groene omgeving
Een wandeling, samen groenten kweken in een buurtmoestuin of uitzicht op mooie bomen: groen voelt goed! Een groene omgeving draagt bij aan een buurt waar mensen zich gezond, fit en vrolijk voelen. Daarom gaan we op zoek naar verbindingen tussen natuur, water, cultuurhistorie van het huidige gebied en nieuwe woon- en werkvormen.

Waar we omkijken naar elkaar
De woonkwaliteit in Berkelland is hoog, de omgeving is prachtig en in de meeste wijken  weten de buren elkaar te vinden en te waarderen. Familieleden, buurtgenoten, vrienden en kennissen staan voor elkaar klaar. Doordat inwoners elkaar met kleine zaken helpen, ontstaan minder snel grotere problemen. In de nieuwe woonwijk komt dit naoberschap goed tot zijn recht. 

Het vervolg
Wanneer de eerste besluiten door de vier organisaties zijn genomen, kunnen we samen met u verder met het ontwerpen van de wijk en worden verschillende procedures doorlopen. Al met al duurt het zeker tot 2025 voordat de schop in de grond kan. Tot die tijd werken we samen aan de plannen wat er dan gebouwd moet worden om daadwerkelijk tot een fijne groene leefomgeving te komen.

 

Samen werken aan de ontwikkeling Waterzuivering Borculo

De gemeente Berkelland, ProWonen, ouderenzorgorganisatie Careaz en Waterschap Rijn en IJssel buigen zich samen over de mogelijkheden tot ontwikkeling van het terrein van de voormalige waterzuivering in Borculo. Met elkaar, inwoners en andere lokale betrokkenen willen ze kijken of dit een geschikte locatie is waar goed wonen gecombineerd kan worden met zorg en omkijken naar elkaar. Ze hebben hiervoor een intentieovereenkomst afgesloten.

Het komende jaar willen de vier partijen met elkaar onderzoeken of op deze locatie een sociale en groene wijk kan ontstaan, onder de naam ‘Natuurlijk voor iedereen!’ Wethouder Maikel van der Neut: “De vraag naar woningen is groot. Ook de vraag naar woonvormen met zorg of waar extra aandacht is voor elkaar in de wijk. We gaan samen onderzoeken of deze locatie geschikt is om een buurt te maken waarin iedereen welkom is en naoberschap voorop staat.”

Met elkaar in gesprek
De gemeente, ProWonen, Careaz en het Waterschap Rijn en IJssel hebben afgelopen jaar uitgebreid gesproken over het gedachtegoed voor het gebied. Dat heeft geleid tot deze overeenkomst. Hoe, wat en voor wie er gebouwd gaat worden staat nog niet vast. Daarover willen de partijen verder met elkaar, maar juist ook met inwoners en andere lokale betrokkenen in gesprek. Daarbij is aandacht voor de vergrijzing, voor inwoners die kwetsbaar zijn en eventueel zorg of begeleiding nodig hebben. Maar ook voor inwoners die graag meer gezamenlijkheid in hun buurt willen, bijvoorbeeld door de buitenruimte samen in te richten. Directeur van het Waterschap Rijn en IJssel, Rudi Gerard: “Het voormalige terrein van onze waterzuivering heeft een geborgen karakter. Wij denken dat het daarom zeer geschikt kan zijn als groene en sociale wijk, met verbindingen tussen natuur, water en cultuurhistorie. Een korte wandeling, samen groenten kweken in een buurtmoestuin en uitzicht op mooie bomen: het past goed in dit gebied.”

Onderzoek doen
De vier partijen willen in 2022 onderzoek doen en bepalen of het haalbaar is deze buurt te realiseren. Vervolgens bepaalt iedere partij of ze betrokken blijven bij het vervolg. Hanke Struik, directeur-bestuurder ProWonen: “Er zijn op dit moment veel woningzoekenden jongeren en ouderen, die graag in Borculo willen blijven wonen. Zij zitten te springen om een goede woning in een mooie wijk in hun eigen dorp. Wij hopen dan ook dat onderzoek uitwijst dat deze locatie hier erg geschikt voor is.”

Vervolg
Na de onderzoeksfase bepalen de partijen wat de uitgangspunten voor de wijk worden en starten de volgende fases. Dan wordt een ontwerp voor de wijk gemaakt, worden de ruimtelijke procedures doorlopen en kan uiteindelijk gestart worden met realisatie. Het daadwerkelijk bouwen van de wijk zal waarschijnlijk op zijn vroegst in 2025 starten. Ard-Jan Bolijn, bestuurder a.i. bij Careaz: “Zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen, thuis of in een andere woning, mét zorg en ondersteuning wanneer dat nodig is. Dat is wat de meeste mensen willen. Dat ook in de toekomst te kunnen blijven bieden, vraagt om aanpassingen van de manier waarop zorg en wonen nu is georganiseerd. Daar horen ook nieuwe woonzorg-concepten bij, aanvullend op de traditionele thuiszorg en de verpleegzorg in woonzorgcentra zoals onze locatie J.W. Andriessen. Het is waardevol om met elkaar te onderzoeken waar behoefte aan is. Zodat voor de toekomst aanvullende woonvormen gevonden worden waar mensen comfortabel kunnen wonen, ook als ze ouder worden en aangewezen zijn op zorg en ondersteuning.”