Zonnebloemstraat, Goudsbloemstraat en Salviaweg

We zijn gestart met de renovatie aan de woningen Zonnebloemstraat 9, 12, 14, 15, 17, 29, 31, 33, 34 en 43, Goudsbloemstraat 23 en 31 en Salviaweg 6. Het accent van het renovatieplan ligt op het verduurzamen van de woningen met als resultaat een label B.
  

Voorafgaand aan de start hebben we samen met Dura Vermeer een opruimmiddag georganiseerd. Hier is goed gebruik van gemaakt.  


Het verduurzamen houdt in dat de gevels geisoleerd moeten worden, de zolder isoleren (van binnenuit) en de vloeren gesioleerd worden. Ook de spouwen worden nagekeken en waar nodig na geisoleerd. In de woning plaatsen we naast de bestaande CV ketel een hybride ventilatiewarmtepomp. Verder zijn de werkzaamheden in de woning beperkt. In het verleden zijn de keukens, badkamer/toilet al vervangen. Als het plan definitief klaar is, willen we na de bouwvak van 2021 starten met de werkzaamheden. We werken voor dit project samen met Dura Vermeer. 

Eigenaar bewoners
We hebben in de Zonnebloemstraat te maken met een behoorlijk versnipperd bezit. Heel wat woningen zijn hier destijds verkocht. Hierdoor zijn er veel blokken met huur- en koopwoningen. De eigenaar bewoners bieden we via de aannemer straks de mogelijkheid om vrijblijvend tegen betaling met bepaalde werkzaamheden mee te liften.

Afspraken bij renovatie
Om te zorgen dat bewoners weten wat ze van ProWonen mogen verwachten en wat wij van onze bewoners verwachten tijdens de werkzaamheden, hebben wij met de huurdersverenigingen afspraken gemaakt. Deze staan beschreven in het document "Afspraken bij Renovatie"