Waarom betaal ik meer/minder huur dan mijn buren?

Voor de berekening van de huurprijs hanteert Het Ministerie van VROM een woningwaarderingsstelsel. Hiermee kunt u zelf uitrekenen wat de maximale huurprijs van uw woning mag zijn. Met behulp van het formulier ‘Waardering zelfstandige woning’ hier op de website van de Rijksoverheid kunt u de berekening maken, zodat u er zeker van bent dat u niet teveel huur betaalt. 

Zodra de huur van een woning wordt opgezegd, wordt er een nieuwe huurprijs bepaald aan de hand van het huurprijsbeleid. Punten worden gegeven voor bijvoorbeeld de oppervlakte van de kamers en het energielabel. De kwaliteit van de woning komt tot uitdrukking in de puntentelling. U kunt via uw persoonlijke pagina de puntentelling van uw woning inzien. Hoe meer voorzieningen, hoe meer punten en daaraan gekoppeld een hogere huurprijs. Het kan zijn dat u als huurder nog een relatief lage huur voor de woning heeft betaald. Zodra de huurder gaat verhuizen en de woning leegkomt, wordt de huur verhoogd, zodat deze weer in balans is met de kwaliteit van de woning.

Lagere huur kan ook!
In de nieuwe Woningwet staat, dat wij onze huizen vanaf 1 januari 2016 passend moeten toewijzen. Dit betekent dat het inkomen en de samenstelling van een huishouden bepalen voor welk huis een woningzoekende in aanmerking komt. Deze regels gelden dus alleen voor de nieuwe bewoners, niet voor de huurders die al vóór dit jaar bij ons huurden. Uw huur blijft hetzelfde. Wij kunnen u verzekeren dat u niet te veel betaalt. De huren bij ProWonen liggen gemiddeld onder de 70% van de maximale huurprijs die we mogen vragen.
 
Om ervoor te zorgen dat we voldoende huizen hebben voor woningzoekenden met huurtoeslag, gaan we bij een groot deel van onze huizen de huur verlagen voor nieuwe huurders. We zorgen er daarbij voor dat we in alle wijken / dorpen voldoende betaalbare huizen beschikbaar hebben voor woningzoekenden. Waar voorheen nieuwe huurders vaak meer betaalden dan de vorige bewoners, kan zich daardoor nu juist de omgekeerde situatie voordoen. De nieuwe huurder betaalt minder dan de voorgangers en/of de buren. Mooi voor de nieuwe bewoners, maar wel wat zuur als je zelf meer betaalt of betaalde. Dit wordt dus veroorzaakt door de regels vanuit de nieuwe Woningwet.

Was dit antwoord nuttig?

Geef uw beoordeling door middel van sterren: