U bevindt zich op dit moment op de vertaalde site van Pro Wonen. Klik op 'Sluit' om deze weergave te sluiten.

Achterhoek in trek bij steeds jongere doelgroep

De Achterhoek kent na langere periode van relatieve stilstand een bevolkingsgroei en trekt steeds meer mensen uit de rest van Nederland aan. Voor het eerst ook jonge mensen onder de 35 jaar, die van buiten de regio komen. Recente metingen laten een kentering zien van meer jongeren die komen dan gaan. De grootste groep die naar onze regio trekt is tussen de 35 en 60 jaar oud en komt uit het westen van Nederland. Mark Boumans, voorzitter 8RHK ambassadeurs: “De Achterhoek zet samen met ondernemers, maatschappelijke organisaties en de verschillende overheden al jaren in op brede welvaart, op kwalitatieve groei. Dat we een bloeiende regio zijn waar het goed wonen en werken is, toont zich nu ook in de migratiecijfers. Dat is goed nieuws, want zonder jonge, werkende aanwas kunnen onze bedrijven en voorzieningen niet voortbestaan. Deze cijfers sluiten mooi aan bij een campagne die we in het voorjaar starten om meer mensen uit Nederland naar de Achterhoek te bewegen.”

Hanke Struik, directeur-bestuurder bij ProWonen: “Ook voor ons als wooncorporatie is dat natuurlijk goed nieuws. De leefbaarheid blijft op peil of verbetert en dat is ook goed voor onze huurders en toekomstige huurders. Dan moet wel ons woningbezit aansluiten bij de wensen van nieuwe huurders. En dat betekent niet alleen dat er nieuwbouw locaties ontwikkeld moeten worden door projectontwikkelaars, maar ook door wooncorporaties in de Achterhoek.”  

De migratiecijfers blijken uit eerste metingen over verhuizingen, verkoop en verhuur in de Achterhoek, uitgevoerd door Companen in opdracht van 8RHK ambassadeurs. Wat ook blijkt en niet onverwacht is; de druk op de woon- en huurmarkt neemt verder toe. De cijfers worden verder aangevuld en gebundeld in de Woon- en vastgoedmonitor, die ook opgenomen worden in de Achterhoek Monitor (www.achterhoekmonitor.nl). Om te spreken van een trend, is een meting over meerdere jaren nodig. 

Hanke Struik: “Dat de gemeenten Berkelland en Bronckhorst, waar wij bijna 6200 woningen verhuren, zo in trek zijn, verbaast ons eigenlijk niet. Het zijn heerlijke gemeenten om in te wonen, ruim, groen, met goede voorzieningen, naoberschap en straks weer veel vertier.” 
 
Op 1 maart is ook het Achterhoeks Woonwensen- en Leefbaarheidsonderzoek (www.awlo.nl) gestart in opdracht van 8RHK ambassadeurs. Dit onderzoek zal aanvullend kwalitatieve informatie gaan bieden om plannen op af te stemmen voor een toekomstbestendige woningmarkt. De woon- en vastgoedmonitor gaat de ontwikkelingen voor een periode van 4 jaar volgen. De eerste analyses worden de komende periode verder uitgewerkt en nog dit voorjaar gepubliceerd. De monitor wordt twee keer per jaar van een update voorzien. De uitkomsten van het AWLO worden dit najaar verwacht.