Samenwerken

We kunnen onze doelstelling alleen bereiken door goede samenwerking met onze partners.

We stemmen regelmatig af met huurdersverenigingen en onze samenwerkingspartners zoals gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties. Wat vinden zij belangrijk? Wat speelt er in onze regio? Maar vooral ook: wat verwachten ze van ProWonen? Ook werken we steeds intensiever samen met de andere Achterhoekse corporaties.