Huurdersverenigingen

Huurdersverenigingen overleggen met ProWonen over beleid dat alle huurders en woningzoekenden in hun werkgebied aangaat. Zoals het huurverhogingsbeleid, de toewijzing van woningen, spelregels bij sloop-, onderhoud en woningverbetering en servicekostenbeleid. Gemeenten, ProWonen en huurdersverenigingen maken samen prestatieafspraken over waar aan het komende jaar wordt gewerkt. Ook maken de Huurdersverenigingen deel uit van de bewonerscommissies. Deze commissies worden opgericht wanneer er een groot onderhoudsproject in een buurt wordt uitgevoerd.