Huurdersverenigingen

Huurdersverenigingen overleggen met verhuurders over beleid dat alle huurders (en woningzoekenden) in hun werkgebied aangaat. Zoals het huurverhogingsbeleid, de toewijzing van woningen, spelregels bij sloop-, onderhoud en woningverbetering en servicekostenbeleid. Ook maken gemeenten, verhuurders en huurdersverenigingen prestatieafspraken. De huurdersverenigingen zijn daar namens de huurders bij betrokken. Ook maken de Huurdersverenigingen deel uit van de bewonerscommissies. Deze commissies worden opgericht wanneer er een groot onderhoudsproject in een buurt wordt uitgevoerd.