Skip to main
Mogelijk gemaakt door Translate

Samenwerken met andere corporaties

De Achterhoekse Corporaties
De Achterhoekse Corporaties (ACo) is een samenwerkingsverband tussen Plavei, Wonion, De Woonplaats, Sité Woondiensten en ProWonen. De volkshuisvesting in de Achterhoek heeft een grote samenhang, waarbij onderwerpen vragen om een regionale aanpak. We werken op verschillende thema's samen. Energie en duurzaamheid, woonmarketing en één regionale woonvisie zijn hier voorbeelden van. Ook hebben we gezamenlijk een website waarop u alle beschikbare woningen en garages vindt: