Gemeenten

Het werkgebied van ProWonen is uitgestrekt. Onze woningen staan in de gemeenten Berkelland, Bronckhorst en Oost Gelre. We vinden een goede samenwerking met gemeenten in ons werkgebied erg belangrijk en waardevol. We hebben regelmatig bestuurlijk en ambtelijk overleg. Drie keer per jaar vindt bestuurlijk overleg plaats tussen ProWonen en de portefeuillehouder. Eens per jaar vindt overleg plaats tussen het College van B&W met het managementteam van ProWonen. Ook buiten de formele overlegmomenten weten we elkaar goed te vinden.

Prestatieafspraken
Met alle 3 gemeenten heeft ProWonen prestatieafspraken gemaakt. In deze overeenkomsten gaat het om de ontwikkeling van de woningvoorraad, betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen in een gemeente. Ook over energie en klimaat, leefbaarheid, wonen en zorg en de huisvesting van bijzondere doelgroepen worden afspraken gemaakt. Hiermee geven wij aan welke bijdrage wij als woningcorporatie leveren aan de woonvisie van een gemeente. Deze prestatieafspraken maken we samen met huurdersorganisaties.