Gemeenten

We vinden een goede samenwerking met de gemeenten in ons werkgebied erg belangrijk en waardevol. Daarom hebben we regelmatig bestuurlijk en ambtelijk overleg. Ook buiten de formele overlegmomenten weten we elkaar goed te vinden.

Prestatieafspraken
Met alle 3 gemeenten en 5 huurdersverenigingen heeft ProWonen prestatieafspraken gemaakt. In deze overeenkomsten gaat het om de ontwikkeling van de woningvoorraad, betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen in een gemeente. Ook over energie en klimaat, leefbaarheid, wonen en zorg en de huisvesting van bijzondere doelgroepen worden afspraken gemaakt. Hiermee geven wij aan welke bijdrage wij als woningcorporatie leveren aan de woonvisie van een gemeente.