Skip to main
Mogelijk gemaakt door Translate

Samen met gemeenten

We vinden een goede samenwerking met de gemeenten in ons werkgebied erg belangrijk en waardevol. Daarom hebben we regelmatig bestuurlijk en ambtelijk overleg. Ook buiten de formele overlegmomenten weten we elkaar goed te vinden.

Prestatieafspraken
ProWonen heeft samen met Sité Woondiensten, de gemeenten Berkelland, Bronckhorst en Oost Gelre en de huurdersverenigingen prestatieafspraken gemaakt. Waar eerder nog drie verschillende overeenkomsten werden gesloten, is er nu één raamovereenkomst gemaakt. Onderdeel van deze overeenkomst is de lokale uitvoeringsagenda per gemeente, inclusief projectenoverzicht. Met het zetten van de handtekeningen bekrachtigen de partijen dat ze zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor prettig wonen in betaalbare en duurzame huurwoningen in de drie gemeenten in de Achterhoek.