U bevindt zich op dit moment op de vertaalde site van Pro Wonen. Klik op 'Sluit' om deze weergave te sluiten.

Thorbeckestraat en omgeving Eibergen

ProWonen heeft besloten 50 woningen aan de Thorbeckestraat en omgeving in Eibergen te slopen. We hebben daarbij goed gekeken naar het toekomstperspectief van de woningen. De reden waarom wij de woningen op termijn willen slopen heeft te maken met de huidige staat en plattegrond van de woning en duurzaamheid.
Nu het sloopbesluit is genomen, gaan we verder met de ontwikkeling van de nieuwbouwplannen. De huur van al deze woningen is nu bevroren. Dit betekent dat er geen huurverhoging meer wordt doorgevoerd. 

Planning
Wij verwachten dat de planning er als volgt uit komt te zien:
 
2023-2024 sloop 10 woningen
Prins Bernhardstraat 16 t/m 22
Huenderstraat 8 t/m 18 

2024-2025 sloop 15 woningen 
Huenderstraat 28 t/m 38
Koningin Julianastraat 32 t/m 40
Koningin Julianastraat 25 t/m 31 

2025-2026 sloop 19 woningen 
Karel Doormanstraat 2 t/m 10
Prins Bernhardstraat 15 t/m 23
Thorbeckestraat 1 t/m 17 -    

2026-2027 sloop 6 woningen 
Koningin Wilhelminastraat 23 t/m 33 

Sloop of renovatie voor Huenderstraat 39 t/m 49 en Thorbeckestraat 4 t/m 14
Voor deze woningen gaan we nog aanvullend onderzoeken wat de beste mogelijkheden zijn.  De reden hiervoor is een door de gemeente Berkelland uitgevoerde cultuurhistorische scan bij deze woningen. Op basis hiervan geeft de gemeente aan de cultuurhistorische waarde van uw woning belangrijk te vinden. De woningen renoveren om deze cultuurhistorische waarde te behouden is erg kostbaar. Hiervoor zijn subsidies noodzakelijk om dit te kunnen bekostigen. Ook betaalbaarheid is een belangrijk aandachtspunt voor ProWonen. Daarom hebben gaan we nader onderzoeken of renovatie haalbaar is of dat de woningen alsnog gesloopt worden. Het onderzoek wordt in samenwerking met de gemeente Berkelland uitgevoerd. Wij verwachten dat de renovatie of sloop vervolgens in 2026-2027 uitgevoerd kan worden.

Klankbordgroep
Op 27 september hebben we eerste bijeenkomst georganiseerd met de klankbordgroep voor de Thorbeckestraat eo. Tijdens deze avond hebben Jan Bruyn (landschapsarchitect) en Arnoo Holleman (Architectengroep Gelderland) een presentatie gegeven over het beeldkwaliteitsplan en stedenbouwkundige opzet voor deze buurt. Vervolgens hebben we op 28 september een nieuwsbrief verstuurd naar de bewoners van de Thorbeckestraat eo en ook naar de omwonenden. Hierin staat alle informatie die we gisteren hebben verteld.