Skip to main

Lees hier meer over reparatieverzoeken tijdens de zomermaanden.

Mogelijk gemaakt door Translate
Huurdersvereniging Bronckhorst 322 100
6-05-2024

Datalek huurdersvereniging Bronckhorst

De huurdersvereniging Bronckhorst heeft laten weten dat er afgelopen weekend een datalek is ontstaan waarbij de leden van deze huurdersvereniging tijdelijk toegang hadden tot persoonsgegevens van elkaar.

Het lek is gedicht
Toen de huurdersvereniging de fout ontdekte, hebben zij de toegang tot deze gegevens direct dichtgezet. Het is nu niet langer mogelijk om bij deze gegevens te komen.

Er is melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens
De huurdersvereniging Bronckhorst heeft binnen 72 uur melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast heeft de huurdersvereniging alle betrokkenen een e-mailbericht gestuurd om hen van het incident op de hoogte te stellen.

Heeft u hier vragen over?
Dan kunt u contact opnemen met het bestuur van de huurdersvereniging Bronckhorst via info@hvbronckhorst.nl of kijk op www.hvbronckhorst.nl/contact.