Skip to main

Lees hier meer over reparatieverzoeken tijdens de zomermaanden.

Mogelijk gemaakt door Translate
Kamergewijs Verhuren
21-06-2024

Gemeente Bronckhorst en woningcorporaties zetten kamergewijs verhuren in voor statushouders 

Statushouders kunnen binnenkort een kamer huren bij de woningcorporaties in de gemeente Bronckhorst. De gemeente en woningcorporaties ProWonen en Sité sloten op 20 juni een samenwerkingsovereenkomst die het mogelijk maakt om kamergewijze verhuur in te zetten voor de huisvesting van statushouders.Wethouder Emmeke Gosselink van wonen: “Hierdoor blijft meer ruimte in het woningbestand van de corporaties in Bronckhorst voor andere doelgroepen zoals jongeren en spoedzoekers.” Bestuurder Hanke Struik van ProWonen is het hier van harte mee eens. “We voegen snel woonruimte toe voor statushouders die alleen zijn en het hard nodig hebben. Samen kunnen ze werken aan de inburgering in ons land.”

Statushouders zijn vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen om in Nederland te blijven. Zij worden toegewezen aan een gemeente, die als taak heeft om geschikte woonruimte voor hen te vinden en hen te helpen in te burgeren. Het rijk bepaalt hoeveel statushouders elke gemeente jaarlijks moet huisvesten. Dit aantal stijgt al enige tijd.  

Passende woningen 
Op dit moment worden met name alleenreizende statushouders aan Bronckhorst gekoppeld. Omdat de beschikbare woningen meestal bedoeld zijn voor gezinnen en drie slaapkamers hebben, zijn ze te groot om aan een eenling te verhuren. In een situatie dat er veel vraag is naar woningen zorgt kamergewijze verhuur voor een betere bezetting van de huizen. Daardoor blijven meer huurwoningen beschikbaar voor andere woningzoekenden zoals jongeren en mensen die snel een woning nodig hebben, bijvoorbeeld na een scheiding. “Wij gaan voor een slimme verdeling van onze woningen, zodat we onze bestaande woningvoorraad zo goed mogelijk benutten”, vertelt Minke Pieters, programmamanager Wonen, Welzijn & Zorg bij Sité Woondiensten. Ze vervolgt: “Het met elkaar mogelijk maken van kamergewijze verhuur aan statushouders, is een goed voorbeeld van hoe de gemeente Bronckhorst en woningcorporaties ProWonen en Sité Woondiensten samenwerken en initiatieven ontplooien die bijdragen aan het creëren van beschikbaar woningaanbod dat aansluit bij de vraag die er is”. 

Gemeente en de woningcorporaties zien het kamergewijs verhuren aan alleenreizende statushouders als een oplossing voor de korte termijn. We zorgen voor een efficiënter gebruik van het vastgoed van de woningcorporaties en een goede huisvesting voor deze groep. 

Als een woning leegkomt, bekijken gemeente en corporatie of de woning geschikt is om kamergewijs te verhuren. Is dit het geval, dan geeft de gemeente een tijdelijke vergunning af voor het pand. Kamergewijs verhuren was tot op heden niet mogelijk in Bronckhorst, maar met de gesloten samenwerkingsovereenkomst kan dit nu wel voor deze specifieke doelgroep.  

Buurt maken 
Naast de mogelijkheid om kamergewijs te verhuren, maakten de woningcorporaties en de gemeente ook afspraken over het belang van een goede begeleiding van de statushouders. Denk aan buurt maken en duurzaam contact met omwonenden.  

Op de foto van links naar rechts: Peter Winterman (interim-bestuurder Sité), Emmeke Gosselink (Wethouder wonen gemeente Bronckhorst) en Hanke Struik (directeur-bestuurder ProWonen)