Skip to main
Mogelijk gemaakt door Translate

Urgentie

Is er een noodsituatie en heeft u met spoed een ander huis nodig? Zijn er geen andere oplossingen? Met urgentie heeft u voorrang bij de toewijzing van een huurwoning.

Hoe werkt urgentie?
Heeft u een urgentieverklaing gekregen, dan moet u de woning accepteren die u met voorrang krijgt toegewezen. Doet u dat niet, dan vervalt de urgentie en zoekt u zelf weer verder. Uw urgentieverzoek wordt in behandeling genomen als u aan een aantal basisvoorwaarden voldoet:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont in het werkgebied van de woningcorporaties van Thuis in de Achterhoek.
 • U staat langer dan één jaar aaneengesloten ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP) van de gemeente waar u urgentie aanvraagt.
 • U staat ingeschreven als woningzoekende bij www.thuisindeachterhoek.nl.
 • Uw dringende situatie is ontstaan in het werkgebied van een van de corporaties van Thuis in de Achterhoek.
 • Er is sprake van een acute noodsituatie die u niet zelf heeft veroorzaakt of logischerwijs had kunnen voorkomen.
 • U heeft zelf al actief naar een woning gezocht en doet dit nog steeds.
 • U heeft er alles aan gedaan om zelf voor een woning te zorgen en het is niet te verwachten dat uw noodsituatie binnen zes maanden op een andere manier kan worden opgelost (inclusief kamerverhuur of inwoning bij familie of vrienden).
 • U heeft geen woningaanbod geweigerd.
 • Het is de eerste keer dat u urgentie aanvraagt.
 • U heeft niet eerder onder dezelfde omstandigheden urgentie gekregen.

Bijzondere gevallen
Veel mensen zijn dringend of al een langere tijd op zoek naar een woning. Urgentie wordt daarom alleen in bijzondere gevallen verstrekt. Het verbreken van een relatie is bijvoorbeeld geen reden om urgentie te verkrijgen. Ook kan het ene urgentie geval urgenter zijn dan het andere. Op de website van Thuis in de Achterhoek vindt u meer informatie over urgentie. Denkt u dat u in aanmerking komt voor urgentie? Neemt u dan contact met ons op.