Skip to main
Mogelijk gemaakt door Translate

Woningruil

Woningruil is het ruilen van een woning tussen twee huurders of tussen een huurder en een koper. U vindt zelf een kandidaat. Huurders van de woningcorporaties ProWonen, Sité Woondiensten en Wonion kunnen via www.thuisindeachterhoek.nl hun woning te ruil aanbieden.

Huurt u niet van één van deze corporaties? Dan leest u in de laatste alinea hoe u woningruil kunt aanvragen.

Meer informatie over woningruil via Thuis in de Achterhoek: 

Voorwaarden

Voorwaarden woningruil
•        U staat ingeschreven bij Thuis in de Achterhoek als woningzoekende;
•        Uw inkomensgegevens zijn actueel;
•        Uw inkomen en huishoudgrootte zijn passend bij de woning; 
•        U hebt geen betalingsachterstand en bent niet betrokken (geweest) bij
         woonoverlast;
•        Heeft u bewindvoering/schuldhulpverlening? Vraag dan eerst toestemming voor de
         ruil aan uw bewindvoerder;
•        De ingangsdatum van een ruil is altijd per de eerste van de maand;
•        De nieuwe huurovereenkomst geldt voor minimaal één jaar. Dit betekent dat u de
         huur in het eerste jaar niet kunt opzeggen;
•        Verlaat u binnen het jaar de woning, dan betaalt u de resterende huur van dat
         jaar in één keer aan ons.

Voorwaarden woning
•        De woning is in goede staat;
•        De woning heeft geen verkoopbestemming.

Dit zijn de overige belangrijke punten
•        Verhoging huurprijs. Houd er rekening mee dat de huurprijs van de ruilwoning
         verhoogd kan worden. Een corporatiemedewerker bekijkt eerst uw woning voordat
         de definitieve huurprijs wordt vastgesteld.
•        Pas na een inspectie krijgt u definitief toestemming om van woning te ruilen.
•        Buiten eventuele beschadigingen accepteert u de woning zoals de bewoner deze
         achterlaat.

Geen huurder van ProWonen, Site of Wonion?

Zo vraagt u woningruil aan wanneer u van woning wilt ruilen met iemand die géén huurder is van ProWonen, Sité Woondiensten of Wonion

Heeft u een ruilpartner gevonden, dan vult u samen het aanvraagformulier woningruil in. Let er ook op dat u alle benodigde documenten aanlevert. Alleen dan kunnen we de aanvraag in behandeling nemen. Daarna maken we met beide ruilpartners een afspraak voor een woninginspectie. We bespreken dan wat gerepareerd moet worden, overname en het verdere proces.

Aanvraagformulier Woningruil

Let Op:
Vul dit formulier alleen in als u geen huurder bent van ProWonen, Sité of Wonion.

Noteer hier uw adres
Noteer hier uw postcode
Noteer hier uw woonplaats
Noteer hier uw telefoonnummer
Vu hier uw e-mail adres in

Wil de woning ruilen met:

Vul hier de naam in van de persoon met wie u wilt ruilen
Vul hier uw geboortedatum in
Uw bijlage: Meest recente inkomensverklaring Belastingdienst
Uw bijlage: Kopie identiteitskaart of Paspoort
Vul hier de naam in van de persoon met wie u wilt ruilen (indien van toepassing)
Vul hier uw geboortedatum in
Uw bijlage: Meest recente inkomensverklaring Belastingdienst
Uw bijlage: Kopie identiteitskaart of Paspoort
Hoeveel kinderen verhuizen er mee?
Noteer hier de reden van woningruil