Gepland onderhoud

In 2050 willen we dat alle woningen CO2 neutraal zijn. Daarbij wordt ook nagedacht over hoe en wanneer woningen aardgasloos worden. We willen ook dat onze woningen gemiddeld een groen energielabel B hebben. Dat gaat niet binnen een paar jaar; er zijn duizenden woningen die aandacht nodig hebben.

Onderhoud 2019
Wordt er in 2019 onderhoud aan uw woning uitgevoerd? U ontvangt van ons persoonlijk bericht over werkzaamheden en planning, ruim voordat het werk begint. Heeft u geen bericht ontvangen, wacht dan af.

Overzicht van het geplande onderhoud voor 2019:

Onderhoud plannen
Om te bepalen of uw huis onderhoud nodig heeft, kan het zijn dat onze medewerker langskomt om uw huis of dat van uw buren te bekijken. We sturen hierover vooraf geen brief. Een bezoek betekent niet dat er binnen een bepaalde tijd onderhoud wordt uitgevoerd.  

Films
Onderhoud in en aan uw woning kan ingrijpend zijn. Om u een beeld te geven wat onderhoudswerkzaamheden aan overlast met zich mee kunnen brengen, maakten we onderstaande films.