Gepland onderhoud

In 2050 willen we dat alle woningen CO2 neutraal zijn. Daarbij wordt ook nagedacht over hoe en wanneer woningen aardgasloos worden. We willen ook dat onze woningen gemiddeld een groen energielabel B hebben. Dat gaat niet binnen een paar jaar; er zijn duizenden woningen die aandacht nodig hebben.

Onderhoud 2019
Wordt er in 2019 onderhoud aan uw woning uitgevoerd? U ontvangt van ons persoonlijk bericht over werkzaamheden en planning, ruim voordat het werk begint. Heeft u geen bericht ontvangen, wacht dan af.

Overzicht van het geplande onderhoud voor 2019:

Onderhoud plannen
Om te bepalen of uw huis onderhoud nodig heeft, kan het zijn dat onze medewerker langskomt om uw huis of dat van uw buren te bekijken. We sturen hierover vooraf geen brief. Een bezoek betekent niet dat er binnen een bepaalde tijd onderhoud wordt uitgevoerd.  

Spelregels
ProWonen en de huurdersverenigingen vinden het belangrijk om met de belangen van de bewoners tijdens groot onderhoud, sloop of renovatie zorgvuldig om te gaan. Er staan voor hun grote belangen op het spel. Er leven vragen als: Op welke hulp kan ik rekenen? Voor welke vergoedingen kom ik in aanmerking? En als ik moet verhuizen, is dat dan tijdelijk of definitief? Hoe ProWonen omgaat met de belangen van bewoners bij sloop, renovatie en onderhoud is in deze spelregels vastgelegd.

Films
Onderhoud in en aan uw woning kan ingrijpend zijn. Om u een beeld te geven wat onderhoudswerkzaamheden aan overlast met zich mee kunnen brengen, maakten we onderstaande films.