U bevindt zich op dit moment op de vertaalde site van Pro Wonen. Klik op 'Sluit' om deze weergave te sluiten.

Integriteit

Integriteit
Mensen die mensen helpen, dat is wie we bij ProWonen in essentie zijn. We zetten ons in voor het woongeluk van onze huurders. Dit doen we door te zorgen voor goede betaalbare woningen en mee te werken aan wijken en dorpen waar iedereen er mag zijn en mensen prettig samenleven. Wij staan in nauw contact met en samen te werken met onze huurders en partners. We zijn ons bewust van onze rol als sociaal verhuurder in de maatschappij en de verantwoordelijkheid naar alle partijen die met ons te maken hebben. Het werken met maatschappelijk geld schept bijzondere verplichtingen op het gebied van integriteit als het gaat om de omgang met onze huurders, belanghebbenden en leveranciers. Dit vraagt professionaliteit en onafhankelijkheid van het management, de medewerkers en RvC.

Binnen Prowonen hechten wij veel waarde aan integriteit. Daarom is iedere medewerker bekent met onze Gedragscode, waarin onze gedragsregels beschreven staan.

 
Klokkenluidersregeling
Eén van de kenmerken van integriteit is dat medewerkers die misstanden (inbreuken op de integriteit) melden. Zij mogen hier geen persoonlijke schade ondervinden. Om de melder van de vermeende misstanden te beschermen, is de klokkenluidersregeling opgesteld. In deze regeling staat o.a. het meldingsproces beschreven. De manager speelt een belangrijke rol bij de behandeling. Ook is er de mogelijkheid om contact op te nemen met een externe vertrouwenspersoon.  De klokkenluidersregeling is besproken  met het managementteam, de ondernemingsraad heeft er op 12 november 2021 mee ingestemd en de RvC heeft haar goedkeuring op 14 december 2021 gegeven.
 
Meldpunt Integriteit Woningcorporaties
Ook is er voor iedereen de mogelijkheid om contact op te nemen bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties om signalen door te geven die te maken hebben met het vermoeden van niet integer handelen. Dit Meldpunt is van de Autoriteit Woningcorporaties die namens het Rijk toezicht houdt op de woningcorporaties.
Het Meldpunt richt zich vooral op een mogelijke frauduleuze cultuur binnen een woningcorporatie en op zelfverrijking door medewerkers, management en bestuurders. Het Meldpunt is op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur bereikbaar via telefoonnummer 088 – 489 00 00.