Skip to main

Lees hier meer over reparatieverzoeken tijdens de zomermaanden.

Mogelijk gemaakt door Translate

Integriteit

Integriteit
Mensen die mensen helpen, dat is wie we bij ProWonen in essentie zijn. We zetten ons in voor het woongeluk van onze huurders. Dit doen we door te zorgen voor goede betaalbare woningen en mee te werken aan wijken en dorpen waar iedereen er mag zijn en mensen prettig samenleven. Wij staan in nauw contact met en samen te werken met onze huurders en partners. We zijn ons bewust van onze rol als sociaal verhuurder in de maatschappij en de verantwoordelijkheid naar alle partijen die met ons te maken hebben. Het werken met maatschappelijk geld schept bijzondere verplichtingen op het gebied van integriteit als het gaat om de omgang met onze huurders, belanghebbenden en leveranciers. Dit vraagt professionaliteit en onafhankelijkheid van het management, de medewerkers en RvC.

Binnen Prowonen hechten wij veel waarde aan integriteit. Daarom is iedere medewerker bekent met onze Gedragscode, waarin onze gedragsregels beschreven staan.

Klokkenluidersregeling

Wij vinden het belangrijk dat medewerker op een adequate en veilige manier een melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie. Deze regeling maakt het mogelijk dat melder serieus wordt behandeld. En dat volgens een bepaalde procedure  gaat lopen. Deze klokkenluidersregeling is gebaseerd op de modelregeling beschikbaar gesteld door de brancheorganisatie Aedes.

Meldpunt Integriteit Woningcorporaties

Ook is er voor iedereen de mogelijkheid om contact op te nemen bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties om signalen door te geven die te maken hebben met het vermoeden van niet integer handelen. Dit Meldpunt is van de Autoriteit Woningcorporaties die namens het Rijk toezicht houdt op de woningcorporaties.
Het Meldpunt richt zich vooral op een mogelijke frauduleuze cultuur binnen een woningcorporatie en op zelfverrijking door medewerkers, management en bestuurders. Het Meldpunt is op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur bereikbaar via telefoonnummer 088 – 489 00 00.