U bevindt zich op dit moment op de vertaalde site van Pro Wonen. Klik op 'Sluit' om deze weergave te sluiten.

Raad van Commissarissen

De organisatie van ProWonen is vormgegeven op basis van het zogenoemde raad-van-commissarissen model. De statutair directeur is verantwoordelijk voor de beleidsbepaling en de uitvoering. Het is de taak van de Raad van Commissarissen toezicht te houden op het beleid van de directeur en op de algemene gang van zaken bij ProWonen.

Kader
De raad hanteert bij de invulling van haar taken een toezichtkader. De raad heeft daarnaast een reglement voor haar eigen functioneren vastgesteld, dat een aanvulling is op de statutaire bepalingen. De regels van dit reglement moeten door zowel de raad als geheel als door ieder lid afzonderlijk nageleefd worden. Om de taak van de raad goed uit te kunnen voeren, is een aantal taken belegd in een commissie werkgeverschap en een auditcommissie. Beide commissies kennen hun eigen, specifieke aandachtsgebied, vastgelegd in een reglement. De raad heeft voor zijn samenstelling een profielschets opgesteld.

Naam Functie Benoeming Herbenoeming Aftredend
Theo Bussink Voorzitter 2016 2020 31-12-2023
Johan de Jong Lid 2016 2020 31-12-2023
Francis Heurman Lid 2017 2021 31-12-2024
Jurgen van Dinteren Vice voorzitter 2018 2022 29-06-2026
Marieke Seip Lid 2021   31-12-2024*
* herbenoeming is voor een termijn van maximaal 4 jaar

vlnr: Marieke Seip, Jurgen van Dinteren, Theo Bussink, Johan de Jong, en Francis Heurman.

Aanspreekbaarheid
De RvC hecht grote waarde aan haar aanspreekbaarheid. Belanghebbende is uitgenodigd zich tot de RvC te wenden als daartoe aanleiding is. De cultuur binnen ProWonen is open en alles wat relevant is kan aan de orde komen. Wilt u de RvC ergens over informeren of bevragen? Vul dan onderstaand contactformulier in.

Na ontvangst van het formulier nemen wij contact met u op.
Enter security code:
 Security code
Om er zeker van te zijn dat u geen robot bent, vragen wij u de code in te typen