Missie & Visie

ProWonen is een organisatie die met haar rechtsvoorgangers al meer dan 100 jaar bestaat. Onze missie is misschien in woorden door al die jaren heen wat aangepast, maar de kern is ongewijzigd gebleven en nog steeds actueel.

Onze missie
Iedereen heeft recht op een (t)huis. Een aantal mensen kan dit niet zelf organiseren omdat ze bijvoorbeeld een financiële, fysieke en/of verstandelijke beperking hebben. Wij helpen hen hierbij.
 
Maatschappelijk ondernemer
We zijn sociaal huisvester en maatschappelijk ondernemer in hart en nieren. We geven invulling aan onze missie door te kijken naar de wereld van nu en kansen en mogelijkheden in de toekomst.
 
Onze visie
Het huisvesten van onze doelgroep in een geschikte sociale huurwoning is onze kerntaak. We kijken verder dan de woning alleen, want wonen is meer. Je ergens thuis voelen en er kunnen (blijven) wonen, ook als er zorg nodig is, vraagt om een vitale woonomgeving. Samen met onze klanten en maatschappelijke partners dragen we bij aan leefbare wijken en buurten in de Achterhoek. Hierbij zijn we elk verantwoordelijk voor ons eigen deel en samen voor het geheel. Alleen zo kunnen we mensen die dit nodig hebben een goede, betaalbare en duurzame woning in een plezierige en veilige woonomgeving bieden. Beslissingen nemen we met het oog op langjarige continuïteit, want voor een deel zijn de effecten van ons handelen pas zichtbaar op lange(re) termijn. We kijken minstens 10 jaar vooruit en waar het kan met een doorkijk naar de lange termijn (50 jaar).