Skip to main
Mogelijk gemaakt door Translate
Neede Noordoost

Neede Noord Oost

De wijk Neede Noord Oost wordt in de komende jaren flink aangepakt. De wegen, het riool en verschillende woningen worden vernieuwd. De wijk kan groener, (kind)vriendelijker, duurzamer en socialer. Er is dus veel werk aan de winkel. Maar waar begin je dan?

Zowel de Gemeente Berkelland als wooncorporatie ProWonen vinden het belangrijk dat inwoners, ondernemers en andere betrokkeneninvloed hebben op de plek waar ze wonen en werken. Wij geloven dat plannen beter zijn wanneer bewoners écht meedoen. Samen kunnen we zorgen dat de wijkaanpak goed aansluit bij wat er leeft en speelt.

Wijkwandeling

Op zaterdag 29 januari hebben in totaal 16 bewoners vanuit het bewonersplatform input geleverd tijdens de Wijkwandeling. Een diverse groep bewoners, oud en jong, man en vrouw, is samen door de wijk gewandeld. Door samen door de wijk te wandelen zijn risico's, kwetsbare plekken en waardevolle plekken in de wijk vanuit het perspectief van de bewoner beter in beeld gebracht. Wat moet behouden blijven en waarom? En waar moeten we om welke reden aandacht aan besteden? Naast de resultaten van de enquête is het een belangrijke manier om meer informatie op te halen.

     

   

 

Inspiratiedocument

In november 2022 zijn de drie scenario’s voor Neede Noordoost, Nuchter, Naoberschap en Onwies gepresenteerd aan het college tijdens het strategisch overleg. Op basis van de input van dit strategisch overleg en op basis van een herijking van de ambities, wensen, budget en verwachtingen heeft de gemeente Berkelland gevraagd een 4e scenario op te stellen.

Uitkomsten enquête

Klik op onderstaande knop en lees de belangrijkste uitkomsten van de enquête die we in de wijk Neede Noord Oost hebben gehouden.

Wijkmiddag 22 april 2023

Hieronder kunt u de presentatie inzien van de Wijkmiddag die op 22 april 2023 is gehouden

Sociaal Wijkprogramma Neede Noord Oost

Klik op de een van de links en lees het Sociaal Wijkprogramaa voor Neede Noord Oost.

Nieuwsbrieven

De verzonden nieuwsbrieven leest u hier: