Skip to main

Lees hier meer over reparatieverzoeken tijdens de zomermaanden.

Mogelijk gemaakt door Translate

Denkt u al na over de toekomst?

Misschien heeft u wel eens nagedacht over de toekomst en hoe u prettig kunt wonen als u ouder wordt, maar weet u niet waar u moet beginnen. Dit is iets waar andere senioren ook tegenaan lopen.

Senioren wonen nu nog in een eengezinswoning, maar willen in de toekomst graag gelijkvloers, kleiner of dichterbij voorzieningen wonen. Ze weten alleen niet hoe ze dit precies aan moeten pakken, en een verhuizing voelt als veel gedoe. Tegelijkertijd zijn er gezinnen of starters die graag naar die eengezinswoning zouden willen doorstromen. Als senioren ondersteund worden bij hun eventuele verhuisvraag, kan dit tegelijkertijd leiden tot meer beschikbare woningen voor starters of gezinnen.

De verhuiscoach denkt met u mee!
Om senioren te ondersteunen bij hun verhuisvraag naar een kleinere woning of het nadenken over toekomstbestendig wonen is de Provincie Gelderland met een project gestart. Binnen dit project kan er vrijblijvend gebruik gemaakt worden van de ondersteuning van een verhuiscoach. Een verhuiscoach zorgt voor betere afstemming tussen mensen in een ruime sociale huurwoning die willen verhuizen en de voor hen beschikbare woningen. Dat doen ze vanuit persoonlijk contact (email, telefoon, gesprek). Afhankelijk van de wensen en behoefte bieden de verhuiscoaches advies en ondersteuning op maat. De verhuiscoaches van provincie Gelderland hebben geen invloed op het beschikbare woningaanbod. Zij kunnen helaas geen extra woningen regelen of invloed uitoefenen op bestaande voorrangsregelingen. Zij kunnen wel met u meedenken over uw huidige woonsituatie en toekomstige woonwensen.

Er zijn enkele voorwaarden
Niet iedereen kan zomaar gebruik maken van de verhuiscoach. De verhuiscoach is speciaal bedoeld voor huurders van een sociale huurwoning in de provincie Gelderland die nog niet verhuisd zijn. De woning is minimaal 65m2 groot en heeft minstens drie slaapkamers. Daarnaast moet tenminste één iemand van het huishouden ouder zijn dan 55 jaar. Ook aan de nieuwe woning zijn voorwaarden verbonden. Deze woning heeft maximaal 2 slaapkamers. Als u in ieder geval aan deze voorwaarden voldoet kunt u contact opnemen met één van de verhuiscoaches van de Provincie Gelderland. Zie voor meer informatie en de contactgegevens https://www.gelderland.nl/themas/actieplan-wonen/actie-10.

Misschien komt u in aanmerking voor een verhuisvergoeding
Naast de verhuiscoach is er een verhuisvergoeding beschikbaar voor huurders die met steun van de verhuiscoaches doorstromen van een ruime sociale huurwoning naar een beter passende huurwoning. Het gaat dan om een eenmalige vergoeding van € 2.000,- als tegemoetkoming in de verhuiskosten (opleveren huidige woning, inhuur verhuizer, verf, nieuwe gordijnen, etc.). Zo wordt de financiële drempel om te verhuizen kleiner. Een aanvraag voor de verhuisvergoeding kan ingediend worden na het ondertekenen van de nieuwe huurovereenkomst en voor de daadwerkelijke verhuizing. Mensen die al zijn verhuisd maken helaas geen aanspraak meer op de verhuisvergoeding.

Let op: een verhuisvergoeding kan alléén aangevraagd worden wanneer u een verhuistraject met een verhuiscoach heeft afgelegd. Een verhuistraject bestaat uit een aanmelding en een intakegesprek tussen u en verhuiscoach eventueel aangevuld met een woonadviesgesprek en eventueel een opvolggesprek. En wanneer u aan alle voorwaarden voldoet.

Meer informatie over de verhuisvergoeding en voorwaarden hiervoor is te vinden op: https://www.gelderland.nl/subsidies/verhuisvergoeding-huurwoning

De verhuisvergoeding kan aangevraagd worden tot 31 december 2024 óf tot het maximum van 1.000 vergoedingen is bereikt.