Huurvoorwaarden

Als u een woning van ons huurt, tekent u een huurovereenkomst. In de huurovereenkomst en de daarbij behorende huurvoorwaarden staan de afspraken die gelden voor het gebruik van de woning. 

De huurovereenkomst is altijd persoonlijk. U kunt de woning dus niet overdragen aan iemand anders. Onze algemene huurvoorwaarden leest u in de folder Veel plezier in uw woning. De voorwaarden staan achterin de folder.