Skip to main
Mogelijk gemaakt door Translate

Huurvoorwaarden

Als u een woning van ons huurt, tekent u een huurovereenkomst. In de huurovereenkomst en de daarbij behorende huurvoorwaarden staan de afspraken die gelden voor het gebruik van de woning. De huurovereenkomst is altijd persoonlijk. U kunt de woning dus niet overdragen aan iemand anders. Onze algemene huurvoorwaarden leest u in de folder 'Welkom thuis'. De voorwaarden staan achterin de folder.

Regels Goed Verhuurderschap

Per 1 juli treedt de Wet Goed Verhuurderschap in werking. In deze wet staat dat wij verplicht zijn om u te informeren over onder andere de rechten en plichten van u als huurder: 
     • U mag de woning alleen gebruiken zoals met verhuurder is afgesproken.
     • De verhuurder mag de woning alleen met toestemming van de huurder betreden.
     • Er zijn verschillende soorten huurovereenkomsten.
     • U kunt verschillende dingen doen als de woning gebreken heeft.
     • U kunt naar de Huurcommissie of naar de kantonrechter stappen.

De regels van Goed Verhuurderschap
Onder goed verhuurderschap wordt verstaan:

1. Niet discrimineren door:
     • een heldere selectieprocedure te hanteren
     • objectieve selectiecriteria te gebruiken en
     • de keuze voor de gekozen huurder te motiveren. 
Dit hoeft niet als de woningcorporatie gebruik maakt van een woonruimteverdeelsysteem, zoals ProWonen met Thuis in de Achterhoek doet.

2. Niet intimideren.

3. Niet meer dan tweemaal de kale huurprijs als waarborgsom eisen.

4. Het schriftelijk vastleggen van de huurovereenkomst.

5.  Het schriftelijk verstrekken van informatie aan de huurder (informatieplicht) over:

     • de rechten en plichten van de huurder
     • de hoogte van en regels over (terugbetaling van) de waarborgsom
     • de contactgegevens van een contactpunt waar de huurder terecht kan bij zaken
        over het gehuurde.
     • de contactgegevens van het meldpunt van de gemeente waar klachten over
        ongewenst verhuurgedrag kunnen worden gemeld.
     • de betalingsverplichting van de huurder over de servicekosten, waarbij geldt dat
        jaarlijks een volledige kostenspecificatie aan de huurder moet worden verstrekt.

6. Eventuele servicekosten niet anders dan in overeenstemming met de wettelijke bepalingen in rekening brengen.