U bevindt zich op dit moment op de vertaalde site van Pro Wonen. Klik op 'Sluit' om deze weergave te sluiten.

Medehuurder

U bent medehuurder als:
  • u getrouwd of geregistreerd partner van de huurder bent. Vertrekt of overlijdt de huurder, dan wordt de medehuurder automatisch de hoofdhuurder. 
U kunt medehuurder worden:
  • als u er samen met de huurder tenminste twee jaar onafgebroken woont en een gezamenlijk huishouden heeft, dat u financieel voor elkaar zorgt.
  • als u een notariele samenlevingsovereenkomst met de huurder heeft.
  • als u ouder bent dan 35 jaar en uw hele leven al bij uw ouders woont. U heeft de bedoeling om voor altijd bij uw ouders te blijven wonen. Het bereiken van deze leeftijd geeft niet automatisch het recht voor medehuurderschap.
U kunt geen medehuurder worden als:
  • u onderhuurder bent. Een onderhuurder kan nooit medehuurder worden.
  • de aanvraag voor medehuurderschap een truc is om op korte termijn huurder van de woning te worden.
  • u inwonend kind bent in een zorgwoning, seniorenwoning of aangepaste woning.

Aanvraag medehuurderschap
U kunt medehuurderschap online via MijnProWonen aanvragen. Na ontvangst van uw aanvraag controleren wij of er sprake is van een gezamenlijke huishouding en of er aan de voorwaarden wordt voldaan.

Gewijzigde huurovereenkomst
Als medehuurderschap akkoord is, blijft de oorspronkelijke huurovereenkomst bestaan. Wel wijzigt de tenaamstelling en valt u onder de laatste Algemene Voorwaarden van ProWonen. U komt beiden als huurder op het huurovereenkomst, dat geeft de beste rechtsbescherming. U heeft samen dezelfde rechten en plichten uit de huurovereenkomst.